Telefoon: 033-2104104
e-mail: info@festos.nl
homepage | contact | sitemap
Festos Actueel

Festos verkoopt haar belang in Kiekens aan Anders Invest.

In Januari 2018 heeft Festos overeenstemming bereikt met Anders Invest voor de volledige overname van Kiekens. Sinds 2015 was Festos aandeelhouder van Kiekens. In de afgelopen jaren heeft Kiekens een sterke groei laten zien, zowel top- als bottomline. Er is nieuw management aangetrokken en diverse verbeteringsprojecten zijn succesvol afgesloten. Anders Invest zal de huidige groei lijn doorzetten. Naast Anders Invest is ook het management als aandeelhouder toegetreden.

Aanpak

Vanaf de eerste dag van onze betrokkenheid is alles erop gericht om groei in omzet en resultaat te realiseren. Dit doen we door actief te sturen op zaken zoals:

  • Ontwikkelen strategische focus en groeiplan
  • Verbeteren kosten- en  kapitaal structuur
  • Indien nodig leiding geven aan reorganisatie en turnaround
  • Internationalisatie
  • Realiseren groei in top- en bottomline, door te investeren in verkoop en productontwikkeling
  • Ontwikkelen fundament voor verdere ontwikkeling
  • Indien nodig organiseren sterk management en opvolging
  • Indien nodig en mogelijk integreren in groter geheel, of zelf groter geheel bouwen door kopen van andere spelers in de sector (buy-and-build)

Festos B.V.
Utrechtseweg 223
3818 EE Amersfoort
Telefoon: 033-2104104
Fax: 033-2011211
e-mail: info@festos.nl